latest

Ulusal İstatistik Kurumu dini inanç istatistiklerini yayınladı

26 Mart 2023

/ by Bisikletli Gazete

  Ulusal İstatistik Kurumu (ONS) geçtiğimiz günlerde 2021 nüfus sayımı verilerine dayanarak ülke genelindeki dini grupların istatistiklerini yayınladı. Buna göre, İngiltere ve Galler’de ilk defa nüfusun yarısından azı kendisini Hıristiyan olarak tanımlarken, ankete katılan 3.8 milyon kişi Müslüman, 26 bin kişi ise Alevi olduğunu beyan etti.

                   

                                                                         


               

İngiltere’de nüfus sayımı her on yılda bir gerçekleştiriliyor. En son 2021’de yapılan nüfus sayımının sonuçları geçtiğimiz Haziran ayının sonunda Ulusal İstatistik Kurumu (ONS) tarafından yayınlanmıştı. Buna göre İngiltere ve Galler'in nüfusu, 2011 nüfus sayımına kıyasla % 6,3'lük bir artışla 59,6 milyon olarak belirlenmişti.  Bu nüfusun 56,5 milyonu İngiltere, 3,1 milyonu Galler, 1.9 milyonu ise Kuzey İrlanda’da yaşıyor.

İLK KEZ NÜFUSUN YARISINDAN AZI HIRİSTİYON

ONS geçtiğimiz günlerde ise 2021 nüfus sayımında dini inanış sorusuna verilen yanıtların istatistiklerini yayınladı. Katılımcıların % 94’ünün cevapladığı bu bölümde, İngiltere ve Galler’de ilk kez nüfusun yarısından azı (% 46,2, 27,5 milyon kişi) kendilerini “Hristiyan” olarak tanımladı. On yıl önceki sayımda katılımcıların % 59,3'ü (33,3 milyon) bu soruya “Hıristiyan” yanıtını vermişti.

ATEİSTİM DİYENLERİN ORANI ARTTI

2021 nüfus sayımı sonuçlara göre “dini yok” ifadesi ikinci en yaygın cevap olarak katılımcılar tarafından işaretlendi. 2011 yılında, dini inanışı olmadığını belirtenlerin oranı % 25,2 iken (14,1 milyon) bu oran 2021’de 12,0 puan artışla %37,2’ye (22,2 milyon) yükseldi. Bu sonuçlardan hareketle İngiltere’de yaşayan nüfusun üçte birinden fazlasının herhangi bir dine inanmadığını söyleyebiliriz. Ankette tahmin edileceği üzere, Londra ise en fazla dinsel çeşitlilik gösteren şehir oldu.  

MÜSLÜMANLARIN SAYISI 3 MİLYON 860 KİŞİYE ULAŞTI

Ankette kendisini “Müslüman” olarak tanımlayanların sayısı ise % 6.5 oran ile 3.86 milyon kişiye ulaştı. 2021 sayımı sonuçlarına göre, yaklaşık 1 milyon kişi kendisini Hindu, 271 bin kişi Yahudi, 524 bin kişi Sih, 348 bin kişi ise “diğer dinlere” mensup olarak tanımladı.  26 BİN KİŞİ DİN SORUSUNA "ALEVİ" ŞEKLİNDE CEVAP VERDİ

Din sorusuna “Alevi” şeklinde cevap verenlerin sayısı ise 26 bin olarak gerçekleşti. 2021 nüfus sayımı öncesinde Britanya Alevi Federasyonu bu konuda bir kampanya yürütmüş, Alevi toplumunun fertlerini nüfus sayımında din hanesine “Alevi” yazmaya davet etmişti.


KAYNAK: ONS

 

Hiç yorum yok

Yorum Gönder

© Tüm hakları saklıdır
Tasarım by Orbay Soydan