latest

LSE’de “Cumhuriyet'in 100. Yılında Türk Haftası" etkinlikleri

05 Mart 2023

/ by Bisikletli Gazete

London School of Economics (LSE), Çağdaş Türkiye Çalışmaları birimi “Türk Haftası” kapsamında 6-10 Mart tarihleri arasında, çalıştay, söyleşi, panel, sergi ve konserlerin yer aldığı bir dizi etkinlik düzenliyor.

 

                                                                                                              Tuncay Bilecen

 
İngiltere’nin önde gelen üniversitelerinden London School of Economics’in Çağdaş Türkiye Çalışmaları birimi “Türk Haftası” kapsamında 6-10 Mart tarihleri arasında Londra’da bir dizi etkinlik gerçekleştirecek.

Etkinlik takvimi şu şekilde;

Çalıştay: Ulusötesi Çağda Kapsayıcı Yüksek Öğrenim”

6 Mart 2023, Pazartesi 10:00 -  7 Mart 2023, Salı 12:15.(Çağdaş Türkiye Çalışmaları  ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Enstitüsü ev sahipliğinde)

İki gün sürecek olan bu çalıştayda mülteciler de dahil olmak üzere ulusötesi öğrencilere ve kapsayıcı yüksek öğrenim konusuna odaklanılacaktır.

Etkinlik, katılımcıların araştırma ve deneyimlerini paylaşabilecekleri bir platform sağlamak için akademisyenleri ve uygulayıcıları bir araya getirecektir. Tartışmalarda ayrıca yerel yönetimler, işletmeler ve STK'lar ile işbirliği içinde inşa edilen çeşitli kültürlerarası yüksek öğrenim modelleri de ele alınacaktır.

Çalıştayın temel amacı, mülteci gençlerin ve farklı etnik ve ırksal geçmişlerden gelen öğrencilerin yüksek öğrenime ulaşmada karşılaştıkları fırsatları ve zorlukları incelemek isteyen bir bilim insanları arasında bir ağ oluşturmaktır.

Etkinliğin ilk gününde, uzmanlar tarafından konuyla ilgili farklı vakalar ve araştırmalar sunulacaktır. İkinci gün, ağın üstlenebileceği gelecekteki projeler için olasılıklar da dahil olmak üzere ileriye dönük bir tartışma yapılacaktır.

Konuşmacılar:

Akile Ahmet, Dr, Head of Inclusive Education, Eden Centre for Educational Enhancement and International Inequalities Institute, LSE

Muhammad Al Mahameed, Assistant Professor, Department of Operations Management, Copenhagen Business School 

Kenan Çayır, Professor, Department of Sociology, İstanbul Bilgi University

Begüm Dereli, Dr, Project Officer, The European Council on Refugees and Exiles (ECRE)

Nick Gill, Professor, Department of Geography, University of Exeter

Mehmet Nuri Gültekin, Professor, Department of Sociology, Gaziantep University

Jennifer Jackson-Peerce, Associate Professor, Department of International Relations, European Institute, LSE

Omar Kadkoy, Project Manager, The Economic Policy Research Foundation of Turkey (TEPAV)

Ayhan Kaya, Professor, Department of International Relations and Director of the European Institute (Jean Monnet Centre of Excellence), İstanbul Bilgi University

Gencer Özcan, Professor, Department of International Relations, İstanbul Bilgi University

Fredrich Püttmann, PhD Candidate, European Institute, LSE

Tolga Sınmazdemir, Senior Lecturer, Department of Politics and International Studies, SOAS University of London

Mehmet Ali Tuğtan, Assistant Professor, Department of International Relations, İstanbul Bilgi University

Aslı Tunç, Professor, Department of Media and Communication and Vice-Rector, İstanbul Bilgi University

Chairs of the Panels:

Yaprak Gürsoy, Professor of European Politics and Chair in Contemporary Turkish Studies, LSE European Institute

Özge Onursal Beşgül, Assistant ProfessorDepartment of International Relations and Vice-Director of the European Institute, İstanbul Bilgi University

 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ➖➖➖➖➖

"Avrupa'da Nativist ve Islamist Radikalizm: Öfke ve Kaygı"

7 Mart 2023, Salı, 12:45pm to 2:00pm(European Institue ve Çağdaş Türkiye Çalışmaları ev sahipliğinde)

Bu panel, şimdiye kadar Avrupa gençliğini etno-kültürel ve "göçmen kökenli" ve "yerli" gençler gibi dini-politik olarak bölünmüş ayrı kümelerde inceleyen burslara meydan okumayı amaçlamaktadır.

Radikalizm teriminin mevcut kullanımlarına aşırılıkçılık, terörizm, köktendincilik ve şiddet ile aynı anlamlarda kullanılmasına meydan okuyan bu çalışma, radikalizmi patolojik bir meseleden ziyade demokrasilerin demokratikleşmesi için olası bir arayış olarak ele almaktadır. Bu da, hem 'yerli' hem de 'göçmen kökenli' gençliğin rahatsızlığını, özünde sosyo-ekonomik, politik ve psikolojik açılardan değerlendirerek bir başka deyişle kültürden ve dinsel bakıştan arındırarak bilimsel bir yöntemle anlama çabasını ifade etmektedir. Araştırmanın bulguları;  Belçika, Fransa, Almanya ve Hollanda'da 18-30 yaş aralığındaki gençlerle yapılan saha çalışmasına dayanmaktadır.

Katılımcılar:

Prof Ayhan Kaya is Professor of Politics and Jean Monnet Chair of European Politics of Interculturalism at the Department of International Relations, Istanbul Bilgi University; Director of the Jean Monnet Centre of Excellence; and a member of the Science Academy, Turkey.

Dr Katerina Dalacoura is Associate Professor in International Relations at the London School of Economics and Political Science.

 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ➖➖➖➖➖

"Türkiye ve Batı: Filmlerde ve televizyonda karşılıklı şüpheli algılar"

7 Mart 2023, Salı, 6:30pm to 8:00pm

(Çağdaş Türkiye Çalışmaları ev sahipliğinde)

 

Türkiye'yi ve Türkleri oryantalist bir perspektiften ele alan 150'den fazla popüler Hollywood filmi yapıldı. Altmış yıldan fazla bir süredir Batı demokrasisine katılıp liberal bir piyasa ekonomisine ve çok partili demokratik bir siyasal sisteme dahil olduktan sonra bile Hollywood'daki Türkiye imajı hâlâ oryantalist yaklaşımla yansıtılıyor. Türk sinemasının Batılıyı betimlemesi ise korkak, beceriksiz bir düşman algısına dayanmaktadır. Bu tartışmada, Türk ve Hollywood sinemalarındaki Oryantalizm ve Batıcılık söylemine ve bunların birbirlerini nasıl beslediklerine ve yansıttıklarına bakılacaktır.

Konuşmacı:

Murat Akser: is Lecturer in Screen Production in the School of Communication and Media, Ulster University.

Chair:

Federica Bicchi is Associate Professor of International Relations at LSE. Dr Bicchi’s current research focuses on contemporary trends in European diplomacy.

  ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ➖➖➖➖➖

“Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında Modernitenin Değişen Fikirleri”

 8 Mart 2023, Çarşamba, 6 pm. – 8 pm.

(European Institue ve Çağdaş Türkiye Çalışmaları ev sahipliğinde)

 

Bu konferansta, Cumhuriyet’in 100. yılında Türkiye’de ilerleme ve Batılılaşma fikirlerinin tarihsel serüveni tartışılacak.

Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923'te kurulduğunda, ideallerinden biri yeni inşa edilen ulusun modernleşmesi ve Batılılaşmasıydı. Takip eden yüzyılda, bu idealler içerik olarak değişti, ancak yaşamın birçok alanında ilerleme fikri devam etti. Batı ile ilişkiler ve modernitenin farklı yorumları ise ulusu böldü. Yine de tarihsel olarak belirleyici olan ilerleme hareketine katılma fikri, nesilleri ve farklı siyasi grupları çeşitli şekillerde birleştirmiştir.

Konuşmacılar:

Faruk Birtek, Boğaziçi Üniversitesi'nde Sosyoloji Profesörüdür. Başlıca ilgi alanları arasında siyasi ve tarihsel sosyoloji, modernite ve vatandaşlık bulunmaktadır.

Yaprak Gürsoy, LSE'de Profesör ve Çağdaş Türkiye Çalışmaları Başkanı’dır. Araştırma ilgi alanları arasında rejim değişikliği, demokratikleşme ve Avrupa siyasetinde ve kolektif kimlikte duygular ve hafıza yer almaktadır.

Laurent Mignon, Oxford Üniversitesi’nde Türk Edebiyatı Profesörü ve St Antony's Koleji üyesidir.

Şuhnaz Yılmaz, Koç Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler Profesörüdür. Ayrıca İdari Bilimler ve Ekonomi Fakültesi Dekanı ve İşletme Enstitüsü Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Jonathan Hopkin, LSE'de Hükümet Bölümü'nde Karşılaştırmalı Siyaset Profesörüdür.


➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ➖➖➖➖➖

Fotoğraf Sergisi:

"Gururlu Kızlar, Güçlendirilmiş Gelecekler"

9 Mart 2023, Perşembe, 6:30pm to 9:00pm

(Çağdaş Türkiye Çalışmaları ve Aydın Doğan Vakfı’nın ev sahipliğinde)

 

Bu fotoğraf sergisi, Anadolu'nun, Türkiye'nin her köşesinden genç kadın bilim insanlarının, müzisyenlerin, sanatçıların ve sporcuların başarılarını konu almaktadır.

Küratörlüğünü ve sponsorluğunu Aydın Doğan Vakfı'nın üstlendiği, Mustafa Seven'in fotoğraflarını çektiği ve Melis Alphan'ın röportajlarını yaptığı sergi, 13-22 yaşları arasındaki kızların başarı hikâyelerini anlatıyor.


➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ➖➖➖➖➖

Forum:

Celebrating Women in Science and Technology

9 Mart 2023, Perşembe, 6:30pm to 8:00pm

(Çağdaş Türkiye Çalışmaları ve European Institue ev sahipliğinde)

 

Bu forumda, Türkiye'nin önde gelen kadın araştırmacılarının başarıları ve İngiltere'de bilim ve teknolojiye nasıl katkıda bulundukları anlatılacaktır.

Forumda; biyoloji, mühendislik, finansal teknoloji ve bilgisayar bilimleri gibi farklı disiplin geçmişlerinden gelen katılımcılar, kariyerlerini inşa etme konusundaki deneyimlerini paylaşacaklar. Bu çerçevede forum, İngiltere dışından gelen genç kadın akademisyenlerin karşılaştıkları zorluklar ele almayı ve gelecek nesiller için ilham verici yaşam dersleri vermeyi amaçlamaktadır.

 

Katılımcılar:

Dr Melis Duyar is Senior Lecturer in the School of Chemistry and Chemical Engineering at the University of Surrey.

Dr Özge Eyice is Senior Lecturer in Molecular Microbial Ecology at the Queen Mary University of London.

Dr Zeynep Kalender Atak is Senior Scientist in Oncology R&D at AstraZeneca.

Dr Zeynep Okray  a Postdoctoral Research Scientist, at the Centre for Neural Circuits and Behaviour, University of Oxford.

Prof Pınar Özcan is Professor of Entrepreneurship and Innovation at Said Business School, University of Oxford, and the Director of the Oxford Future of Finance and Technology (Fintech) Initiative.

Prof Emine Yılmaz is a Professor, a Turing and an ELLIS Fellow at University College London, Department of Computer Science, where she leads the Web Intelligence Group. 

Chair:

Prof Yaprak Gürsoy (@ygursoy) is Professor of European Politics and Chair in Contemporary Turkish Studies at LSE.

 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ➖➖➖➖➖

Konser: Lara Melda

10 Mart 2023, Cuma, 6:30 pm – 7:30pm

Konser: Lara Melda

(Çağdaş Türkiye Çalışmaları ev sahipliğinde)

 

Lara Melda, Cardiff'teki BBC Galler Ulusal Orkestrası ile final turunda Saint-Saëns'in 2 No'lu Piyano Konçertosu'nu seslendirerek BBC Genç Müzisyen 2010 yarışmasını kazandı.

2010 yılından bu yana BBC Radio 3'te düzenli sanatçı olarak yer almaktadır. Royal Albert Hall'daki BBC Proms'ta sahne aldı, ünlü orkestralarla konçertolar icra ederek dünyayı dolaştı ve Hamburg'daki Laeiszhalle (Almanya), Gstaad'daki Les Sommets Musicaux (İsviçre), Mecklenburg-Vorpommern Festivali (Almanya), Palermo'daki San Mattia Ai Crociferi Oditoryumu (İtalya) dahil olmak üzere birçok ülkede resitaller verdi. 

Türkiye'de düzenli olarak sahne alan Lara Melda, Haziran 2011'de İstanbul'daki Uluslararası Müzik Festivali'nde Borusan Filarmoni Orkestrası ile Grieg Konçertosu'nu çalarak ilk kez sahneye çıktı. Ayrıca "İstanbul Resitalleri" piyano serisinde sunum yaptı ve Antalya Piyano Festivali, Boğaziçi Üniversitesi ve Zorlu Center'da sahne aldı. 2012 yılında Kadir Has Üniversitesi'nden prestijli "Gelecek Vaat Eden Genç Sanatçı" ödülüne, 2015 yılında "Yılın Kadını Sanat Ödülü"ne layık görüldü.

 

https://www.lse.ac.uk/contemporary-turkish-studies/turkish-week

Etkinlikler  zoom üzerinden online da takip edilebilecek. E-posta: events@lse.ac.uk.

Yer:  London School of Economics and Political Science, Auditorium, Centre Building

Adres:  Houghton Street, WC2A 2AE

 

 

Hiç yorum yok

Yorum Gönder

© Tüm hakları saklıdır
Tasarım by Orbay Soydan